ŚWIĘTO SZKOŁY

          Dnia 25 października 2010 roku, uczniowie Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie i Liceum Ogólnokształcącego im. bp. Jana Chrapka, świętowali drugą już rocznicę nadania imion szkołom. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Rybno - Pan Edmund Ligman.
          Obchody rozpoczęły się od przemówienia Pani dyrektor Magdaleny Anczykowskiej oraz tradycyjnego ślubowania uczniów klas pierwszych. Następnie szkolna grupa teatralna (pod kierunkiem p.B.Ligman i p.J.Rozwadowskiej) przedstawiła dwie scenki, których tematem była szkoła. Pierwsza z nich prezentowała szkołę z czasów Marii Skłodowskiej-Curie, zaś druga czasy szkolne bp. Jana Chrapka (zabarwione ironią z "Ferdydurke" Gombrowicza). Na zakończenie przedstawienia aktorzy wręczyli na ręce Pani dyrektor symboliczny prezent z najlepszymi życzeniami z okazji kolejnej rocznicy. Po części artystycznej uczniowie klas pierwszych wzięli udział w quizie, którego pytania poświęcone były patronom i życiu szkoły. Część oficjalna została zakończona montażem słowno-muzycznym, w którym uczniowie przeczytali wybrane cytaty obydwojga patronów.
          W dalszej części Święta Szkoły wszystkie klasy wykonywały plakat lub makietę na temat "Szkoła moich marzeń". Wykonane prace zostały zaprezentowane i omówione przez uczniów, a najciekawsze pomysły otrzymały gromkie brawa. Kolejnym punktem obchodów był występ grupy teatralnej z Krakowa, która zaprezentowała spektakl o tematyce profilaktycznej zatytułowany "Droga bez powrotu". Na zakończenie obchodów odbyły się zawody sportowe, podczas których klasowe reprezentacje mogły się wykazać swoimi umiejętnościami.
          Święto Szkoły odbyło się przy pełnym zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego, jak również Rady Rodziców, która tego dnia ufundowała posiłek dla każdego ucznia. Nauczyciele, którzy zadbali o przygotowanie całej uroczystości to: p.E.Golder, p.J.Maciejewska, p.M.Jabłońska, p.A.Gniazdowska oraz p.J.Anczykowski.
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


DZIEŃ PAPIESKI

          Tegoroczny, X. już Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem "Odwaga Świętości". Uroczysty apel upamiętniający rocznicę wybrania Jana Pawła II na papieża, odbył się w poniedziałek - 18 października. Poprowadzili go uczniowie z Zespołu Szkół. Teksty odnoszące się do świętości oraz poezje wybrane zaprezentowali uczennice I LO: Aleksandra Burzacka i Iza Morawska oraz uczniowie klasy III c z gimnazjum: Mateusz Łożyński i Bartosz Laskowski. Oprawą muzyczną zajęły się uczennice III LO: Emilia Kirchhof oraz Klaudia Wiśniewska. Był to szczególny apel, gdyż zwracał uwagę na dążenie każdego z nas do świętości. Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński i Ks. Jerzy Popiełuszko wskazali Polakom drogę do świętości. Każdy ma szansę zostać świętym!
          Wieczorem w naszym kościele parafialnym uczennice zaprezentowały w czasie wieczornicy, treść apelu wiernym. Wspomnieliśmy tam także patrona Liceum Ogólnokształcącego - Ks. Bp Jana Chrapka w dniu 9. rocznicy Jego śmierci.
Autor: Anna Labicka

Zdjęcia


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

          13 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym apelem, przygotowanym przez Samorząd Szkolny. Uczniowie w krótkiej części artystycznej podziękowali wychowawcom i nauczycielom za ich codzienną pracę. Przewodniczący Samorządu, w imieniu wszystkich uczniów, złożył życzenia nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji. Podczas apelu Pani dyrektor Magdalena Anczykowska, podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków. Tradycyjnie wyróżniła grupę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, przydzielając im Nagrodę Dyrektora Szkoły. Otrzymali ją :
          - Hanna Bem
          - Krzysztof Anisiewicz
          - Karol Rykaczewski
          - Joanna Kruszyńska
          - Alina Zawadzka
          - Małgorzata Rolka
          - Magdalena Morawska
          - Anna Węgrzynowska
          - Beata Ligman
          - Jolanta Rozwadowska
          - Andrzej Kamiński
          - Teresa Gurzyńska
          - Maria Wiśniewska
Pani dyrektor pogratulowała panom J. Anczykowskiemu oraz J. Gruźlewskiemu Nagrody Wójta.
Autor: Ewa Golder

Zdjęcia


GIMNAZJADA

          Dnia 27 września 2010 odbyło się spotkanie integracyjne klas I d i II d. Starsi uczniowie przygotowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek szereg zabaw i gier. Klasa I d została podzielona na trzy drużyny, które kolejno brały udział w takich zadaniach jak: picie śmietanki ze spodka (ze związanymi rękami), taniec z balonem, jedzenie jabłka na sznurku bez użycia rąk, taniec solo zgodnie z wylosowanym stylem czy nakarmienie koleżanki lub kolegi kisielem. Śmiechu przy wykonywaniu zadań było co niemiara, a wszystkich uczestników nie opuszczał dobry humor. Odbyło się również losowanie "opiekunów" dla pierwszoklasistów. Rolą "opiekunów" jest pomoc młodszym kolegom w zaklimatyzowaniu się w nowej szkole. Na zakończenie wspólnej zabawy każdy uczestnik otrzymał słodki poczęstunek.
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


WYBORY DO SU 2010

          Dnia 27 września 2010r. odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Na stanowisko przewodniczącego kandydowali: Aneta Tanasiewicz z kl. III B oraz Dawid Wrombel z kl. I LO. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Aleksandra Janicka, Kamila Świniarska, Iwona Karczewska i Weronika Ligman. W głosowaniu oddano 325 głosów, wśród których 2 były nieważne. Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
          Aneta Tanasiewicz - 44 głosy
          Dawid Wrombel - 279 głosów
W związku z powyższym wynikiem, przewodniczącym Samorządu Szkolnego w ZS Rybno na rok szkolny 2010/2011 został Dawid Wrombel.
          Przewodniczący dobrał sobie współpracowników i skład Samorządu Szkolnego na bieżący rok szkolny jest następujący: Dawid Wrombel - kl. I LO - przewodniczący; Natalia Piórkowska - kl. I LO; Paulina Wojciechowska - kl. I LO oraz Mateusz Łożyński - kl. IIIc
Autor: Ewa Golder

Zdjęcia


EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

          27 września odbył się apel z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Rybnie.
Cele imprezy:
          - uświadomienie i podkreślenie roli i znaczenia języków obcych w naszym życiu,
          - kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur,
          - umożliwienie uczniom naszej szkoły przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, spontanicznej i zorganizowanej aktywności twórczej oraz zaprezentowania się przed społecznością szkolną,
          - podnoszenie jakości pracy szkoły.
Plan imprezy uwzględniał występ "Lippy end Messy", wykonanie kilku piosenek w j. angielskim i niemieckim a także konkurs wiedzowy dla każdej klasy. Wszystkie klasy otrzymały słodkie nagrody.
Autor: Krystyna Gontarz

Zdjęcia


SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010

          17.09.2010r. uczniowie Zespołu Szkół w Rybnie włączyli się do akcji "Sprzątanie Świata", która w tym roku przebiegała pod hasłem "Chrońmy bioróżnorodność, segregujemy odpady". Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków są nasze codzienne, świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię chronimy przyrodę w całej jej złożoności , jak i nas samych.
Autor: Małgorzata Rolka


ŚLADAMI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - WYCIECZKA DO PARYŻA

          W dniach od 3 do 6 września 2010 roku pięcioosobowa grupa dziewcząt z naszej szkoły wraz z nauczycielką języka angielskiego, Joanną Maciejewską, wzięła udział w wycieczce do Paryża.
          Uczennice: Zuzanna Kasprowicz, Agata Morawska, Iza Morawska, Aneta Psiuk i Joanna Zelma osiągnęły w roku szkolnym 2009/2010 najwyższe wyniki w nauce i tym samym zdobyły bilet na wycieczkę, której pomysłodawcą i fundatorem był prezes firmy "KIM" - pan Zygmunt Jakub Krosnowski. Pomysł zrodził się w czasie obchodów pierwszej rocznicy nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie Gimnazjum w Zespole Szkół w Rybnie. Jednym z punktów obchodów było przedstawienie poświęcone pracy i życiu Marii Skłodowskiej-Curie w stolicy Francji.
          Cała grupa w piątkowy wieczór wyleciała z Okęcia i po dotarciu na miejsce została zakwaterowana w hotelu "Kyriad" w podparyskim Colombes.
          W sobotę w programie zwiedzania znalazły się: Pola Elizejskie wraz z Łukiem Triumfalnym, Muzeum Luwr (z takimi dziełami jak: Mona Lisa, Nike z Samotraki czy Wenus z Milo), Katedra Notre Dame, Pałac Sprawiedliwości oraz najbardziej rozpoznawalny symbol Paryża - Wieża Eiffla. Cała grupa wjechała na najwyższy, trzeci poziom wieży, aby podziwiać przepiękną panoramę miasta. Ten dzień zakończył się wieczornym rejsem statkiem spacerowym po Sekwanie, w czasie którego można było podziwiać zabytki i przepiękne mosty.
          Niedziela również obfitowała w wiele atrakcji takich jak: ogród Tuileries oraz Muzem d'Orsay, czyli muzeum impresjonistów z dziełami van Gogh'a, Gauguin'a i Monet'a. W dalszej części zwiedzania była Dzielnica Łacińska z przepięknym Ogrodem Luxemburskim, Panteonem, Sorboną i Termami. W Panteonie znajduje się m.in. grób Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej męża, Piotra Curie. Ostatnim punktem tego dnia była Dzielnica Montmartre z placem Pigalle, bazyliką Sacre Coeur, kabaretem Moulin Rouge i placem du Terte.
          Ostatni dzień pobytu to wizyta w muzeum perfum "Fragonard", w budynku Starej Opery oraz w dzielnicy La Defense, gdzie znajduje się 200 biurowców na miarę XXI wieku.
Późnym wieczorem w poniedziałek, pełne wrażeń i wspomnień o pięknym Paryżu uczestniczki wycieczki powróciły do domu.
          Uczennice wraz z opiekunką, a także dyrekcją szkoły składają serdeczne podziękowanie panu Krosnowskiemu, prezesowi firmy "KIM" za ufundowanie wycieczki; wszystkim pracownikom firmy, zaangażowanym w organizację wyjazdu oraz Wójtowi Gminy Rybno, panu Edmundowi Ligmanowi za wsparcie całego przedsięwzięcia.
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

          Dnia 1.09.br odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w naszej szkole. Rok szkolny rozpoczęła Msza św. , która odbyła się w Kościele parafialnym w Rybnie o godzinie 8.00. Po Mszy uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do szkoły, gdzie odbył się uroczysty apel. Po przemówieniu Pani Dyrektor uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas. Od 2.09 rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. W tym roku w 12 oddziałach gimnazjalnych uczy się 280 uczniów, do Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 64.

Zdjęcia


Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

          Zakończenie roku 2009/2010 rozpoczęło się Mszą świętą o godzinie 8:00. Po Mszy św. uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły gdzie odbył się uroczysty apel.
         Apel rozpoczął się tradycyjnym polonezem, w którym zaprezentowali się absolwenci naszej szkoły. Po polonezie, Pani dyrektor szkoły Magdalena Anczykowska przywitała zgromadzonych i podziękowała za kolejny rok pracy oraz wręczyła nagrody uczniom, którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" i zajęli III miejsce. Następnie przekazała radosną wiadomość, że pięć uczennic naszej szkoły, które uzyskały najwyższą średnią w minionym roku szkolnym wyjedzie na wycieczkę do Paryża ufundowaną przez firmę "KIM".
          Potem klasy drugie przedstawiły część artystyczną dedykowaną klasom trzecim. Reprezentanci klas trzecich wzięli udział w odcinku programu "Moment Prawdy", zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, a także zostali rozbawieni do łez przez Mariolkę. Na zakończenie każdy z absolwentów otrzymał pamiątkową drewnianą podkowę. Po występie klas drugich głos zabrali uczniowie klas trzecich, którzy w swoim montażu słowno-muzycznym wspominali trzy lata spędzone w murach naszej szkoły. Podziękowali za trud włożony w nauczanie i wychowanie oraz wręczyli kwiaty nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom obsługi.
          W dalszej części apelu wychowawcy klas trzecich wręczyli swoim uczniom nagrody i świadectwa ukończenia szkoły, a wychowawcy pozostałych klas wręczyli nagrody i świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Po apelu uczniowie klas trzecich wraz wychowawcami pozowali do pamiątkowych zdjęć:
          klasa III a - wych. Patrycja Heleniak
          klasa III b - wych. Joanna Maciejewska
          klasa III c - wych. Jerzy Anczykowski
          klasa III d - wych. Anna Witkowska
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


Bal gimnazjalny

          23 czerwca 2010 w restauracji "Świtezianka" odbył się bal klas trzecich Gimnazjum. Zgodnie z tradycją dziewczęta zaprezentowały się w eleganckich sukienkach, zaś chłopcy wystąpili w garniturach. Po oficjalnym rozpoczęciu i kolacji, uczniowie w towarzystwie nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców ruszyli do zabawy. Były tańce w parach, "węże", kółeczka oraz występy solowe. Każdy bez wyjątku miał szansę zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Nie zabrakło również dedykacji dla wychowawców i innych nauczycieli. Na zakończenie każda klasa wraz z wychowawcami pozowała do pamiątkowych zdjęć. Wyśmienita zabawa zakończyła się o północy. Słowa podziękowania należą się Rodzicom za zorganizowanie tego niezapomnianego balu.
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


Wyjazd do Kiełpin

          We czwartek, 17 czerwca 2010 uczniowie klas III a, III b i III c, z Parafii pw. NSPJ w Rybnie, którzy 1 czerwca przyjęli sakrament bierzmowania, wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do stadniny "Farma Noego" w Kiełpinach. Uczniowie mogli skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji takich jak: jazda konna, przejażdżka bryczką czy ognisko z kiełbaskami. Do ich dyspozycji pozostawało również boisko do siatkówki oraz pozostałe sprzęty rekreacyjne na terenie farmy. W promieniach czerwcowego słońca aktywnie i radośnie młodzież spędziła czas.
Fundatorami i organizatorami wycieczki byli: ksiądz proboszcz Mirosław Owczarek oraz ksiądz Zdzisław Szauer, którym za wspaniały wyjazd należą się serdeczne podziękowania.
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


Festyn Rodzinny

          W sobotę 5 czerwca 2010 r., na terenie Zespołu Szkół w Rybnie odbył się czwarty już Festyn Rodzinny. Udało się go zorganizować dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, grona pedagogicznego i uczniów oraz przychylności sponsorów. Imprezie, jak co roku, przyświecały różnorodne cele, z których najważniejsze to promowanie aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym. Społeczność Zespołu Szkół w Rybnie zachęcała do oderwania się od codziennych zajęć na rzecz czynnego spędzania czasu z rodziną, w związku z czym Festyn został wpisany w kalendarz imprez wojewódzkich w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
          Tego dnia każdy mógł znaleźć dla siebie cos interesującego. Nawet pogoda stanęła na wysokości zadania, obdarowując nas pięknym słońcem. Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji. Pięknie zaprezentowali się uczniowie Koła Teatralnego w przedstawieniu o tematyce regionalnej. Dla miłośników muzyki zaśpiewały uczennice gimnazjum - laureatki wielu konkursów piosenki. Ponadto imprezę uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rybna. Zabawę urozmaicili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, przeprowadzając pokaz akcji ratunkowej i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Zainteresowani mogli także podziwiać nowy wóz strażacki. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa i strzelnica. W czasie festynu można było zadbać o zdrowie, korzystając z porady medycznej, zmierzyć ciśnienie i zawartość cukru we krwi, a także skontrolować wagę i wzrost. W takim miejscu nie mogło także zabraknąć kawiarenki ze wspaniałymi ciastami, kawą i herbatą. O piękny wygląd dbały Panie ze stoiska kosmetycznego, gdzie można było uzyskać porady kosmetyczne i wylosować atrakcyjne zestawy kosmetyków. Atrakcją, zwłaszcza dla dzieci, były konkurencje sportowe, a dla całych rodzin przygotowano konkurencje językowe.
          Festyn Rodzinny to nie tylko okazja do przyjemnego spędzenia czasu, ale także doskonała promocja szkoły w środowisku lokalnym. Dzięki osobom, które przyczyniły się do tego, że impreza mogła się odbyć, rodzice, zaproszeni goście i cała społeczność lokalna miała szansę być bliżej szkoły, która jest przecież jednym z najważniejszych miejsc spędzania czasu dla dzieci i młodzieży naszej gminy.
Lista sponsorów:
Autor: Joanna Gawlik

Zdjęcia


Wycieczka klas trzecich do Zakopanego (7 - 11 czerwca 2010)

Dzień I
          Wczesnym rankiem wyruszyliśmy na wycieczkę. Naszym celem była Częstochowa, do której dotarliśmy sześć godzin później. Przed cudownym obrazem Matki Boskiej każdy mógł pomodlić się w przywiezionych ze sobą intencjach oraz podziwiać piękno wnętrza sanktuarium. Następnie zwiedziliśmy Skarbiec oraz podziwialiśmy widoki z wałów naokoło klasztoru. Z Częstochowy pojechaliśmy do Oświęcimia, gdzie podzieleni na dwie grupy w ciszy i skupieniu zwiedziliśmy teren byłego obozu koncentracyjnego. Późnym wieczorem dotarliśmy do Zakopanego.
Dzień II
          Po śniadaniu, w dobrych nastrojach ruszyliśmy, aby zdobyć Morskie Oko. Nasz przewodnik wybrał trasę, która zaczynała się w Palenicy Białczańskiej. Stamtąd po wyczerpującym marszu dotarliśmy na Rusinową Polanę, gdzie pasły się owce i można było posmakować oscypków. Po krótkim postoju wyruszyliśmy w dalszą drogę do Wodogrzmotów Mickiewicza, stamtąd poprzez Masyw Wołoszyna dotarliśmy nad Morskie Oko. Po odpoczynku i pamiątkowych zdjęciach, udaliśmy się w drogę powrotną, tym razem już drogą asfaltową.
Dzień III
          Już o 9:00 byliśmy u podnóży Gubałówki, którą zdecydowaliśmy się zdobyć pieszo. Wspinaczka nie należała do łatwych, ale dzięki temu każdy był dumny, kiedy 45 minut później zdobyliśmy szczyt. Tu część grupy udała się na tor saneczkowy, podczas gdy pozostali kupowali pamiątki i robili zdjęcia. Z Gubałówki zjechaliśmy kolejką linową tzw. gondolami, z których widoki zapierały dech w piersiach. Kolejnymi punktami zwiedzania Zakopanego były skocznie narciarskie oraz najstarszy cmentarz "Pęksowy Brzyzek". Kolejne dwie godziny spędziliśmy na Krupówkach. Każdy mógł zrobić zakupy, zjeść, wysłać pocztówkę lub po prostu odpocząć.
Dzień IV
          Tego dnia postanowiliśmy zdobyć Dolinę Kościeliską oraz Smoczą Jamę. Wyruszyliśmy ze Staników Żlebu, aby dotrzeć do Przysłopu Miętusiowego, gdzie odpoczęliśmy. Stamtąd przez Dolinę Miętusią powędrowaliśmy do Doliny Kościeliskiej, skąd poprzez Wąwóz Kraków zdobyliśmy Smoczą Jamę. Okazało się, że aby wejść do jaskini trzeba najpierw wejść po drabinie, by potem wspinając się po łańcuchach wejść do jaskini, w której panowały ciemności. Tu znów dzięki łańcuchom i pomocy pana przewodnika trzeba było wspinać się, aby dotrzeć do wyjścia. Wielu z nas rozpierała duma po dotarciu do celu, bo było to nie lada zadanie. I na tym zakończyliśmy nasze górskie wędrówki.
Dzień V
          Wczesnym rankiem opuściliśmy dom wczasowy, w którym mieszkaliśmy i wyruszyliśmy do Krakowa. Po dotarciu na miejsce udaliśmy się na Wawel. Tu zwiedziliśmy Katedrę oraz odwiedziliśmy grób Pary Prezydenckiej. Z Wawelu udaliśmy się na Rynek, gdzie mogliśmy podziwiać Sukiennice oraz Kościół Mariacki. Po ostatnich pamiątkowych zdjęciach wsiedliśmy do autobusu i pełni wrażeń około 23:00 dotarliśmy do Rybna.
Liczba uczestników: 40
Opiekunowie: Jerzy Anczykowski, Małgorzata Jabłońska, Joanna Maciejewska, Zenon Maciejewski
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


Obchody Dnia Europejskiego i Dnia Otwartego

          31 maja 2010r. w Zespole Szkół w Rybnie jak co roku odbyły się obchody Dnia Europejskiego i Dnia Otwartego. Tegoroczna impreza zorganiwowana została pod hasłem "Poznając przeszłość, lepiej rozumiemy teraźniejszość". Tematyka w roku bieżącym wynikła z obchodów 600 rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej. Autorzy projektu skupili się na upowszechnieniu wśród młodzieży i społeczeństwa Rybna wiedzy o historii średniowiecznej naszego regionu oraz wybranych elementach historii najnowszej. Z tego wynikały wszelkie działania i zadania związane z projektem. Poniedziałkowa uroczystość była uwieńczeniem wielotygodniowych przygotowań uczniów. Klasy I gimnazjum zaprezentowały inscenizacje fregmentów "Krzyżaków" H.Sienkiewicza. Każdy oddział wykonał inną chorągiew wojsk polskich z okresu średniowiecza. Przyczyniło sie to do poznania herbów szlacheckich i ich znaczenia. Odbyły się dwa quizy wiedzowe związane z bitwą grunwaldzką i historią najnowszą. Brali w nich udział także zaproszeni uczniowie klas VI-tych z terenu gminy - przyszli gimnazjaliści.
          W całej miejscowości już kilka dni przed imprezą rozwieszone zostały plakaty informacyjne dla społeczeństwa. Przy dźwiękach muzyki średniowiecznej uczniowie nauczyli się tańców średniowiecznych. Najciekawszą częścią uroczystości były prezentacje i występy Bractwa Rycerskiego im.św.Katarzyny. Rycerze opowiadali o zwyczajach, zaprezentowali sztuki walki rycerskiej i elementy strojów średniowiecznyc. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zbroje i broń rycerstwa. Uczniowie mogli je przymierzyć i zobaczyć do czego były używane. Atrakcją uroczystości były też kolorowe szaty uczniów, wykonane samodzielnie przez uczniów. Dziewczęta występowały w pięknych sukniach średniowiecznych, maialy wiązanki z polnych kwiat.ów na głowach. Chłopcy upodobniali się do rycerzy.
          Zabawa skończyła się wspólnym posiłkiem,uczniowie klas VI szkół podstawowych i zaproszeni goście zwiedzali naszą szkołę. Dzięki Radzie Rodziców wszyscy zaspokoili głód i pragnienie. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu na cyklicznej imprezie Dnia Europejskiego i Dnia Otwatego z ZS w Rybnie.
Autor: Grażyna Meller

Zdjęcia


I Gimnazjalny Sejmik Samorządów Uczniowskich powiatu Działdowskiego

          Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Rybnie reprezentowali naszą szkołę na I Gimnazjalnym Sejmiku Samorządów Uczniowskich Powiatu Działdowskiego, który odbył się 25 maja 2010roku w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Działdowie.
Skład delegacji:
          Aleksandra Janicka
          Zuzanna Kasprowicz
          Aneta Tanasiewicz
          Opiekun - Małgorzata Rolka
          Uczestnicy Sejmiku wysłuchali prelekcji na temat historii wyborów samorządowych, istoty samorządności, zagrożeń cywilizacyjnych. Przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali działalność własnych samorządów uczniowskich. Kolejnym punktem programu były prace warsztatowe i prezentacja efektów pracy zespołów uczniowskich na temat zagrożeń cywilizacyjnych w najbliższym otoczeniu. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wypracowanych wniosków. Na zakończenie przedstawiono prezentację multimedialną pt Działdowo wczoraj i dziś. Obrady II Gimnazjalnego Sejmiku Samorządów Uczniowskich 2011 odbędą się w Gimnazjum w Iłowie.
Autor: Małgrzata Rolka

Zdjęcia


IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

          18 maja 2010r. w Białymstoku odbył się centralny etap IX edycji konkursu PPKP. Uczestniczyło w nim 14 drużyn reprezentujących 14 województw. Drużyna naszego gimnazjum w składzie:
          Kinga Sławińska
          Marcin Pieper
          Czesław Kulczyk
          Bartosz Orzechowski
pod opieką M.Anczykowskiej reprezentowała woj.warmińsko-mazurskie.
Finał składał się z dwóch etapów:
- pierwszy - test wiedzy przyrodniczej i rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych
-drugi - rozpoznawanie głosów ptaków.
          Nasza drużyna pomyślnie przeszła do drugiego etapu (wraz z sześcioma innymi drużynami) i po dwóch etapach zajęła wysokie - III miejsce. W kategorii indywidualnej Marcin Pieper zajął I miejsce.
          Po konkursie uczestnicy finału brali udział w zajęciach przyrodniczych na terenie województwa podlaskiego, zwiedzali m.in.: Puszczę Knyszyńską, Supraśl, Piątnicę - Forty, Muzeum Wigierskiego PN, Suwalski Park Krajobrazowy.
Gratulujemy.
Autor: Magdalena Anczykowska

Zdjęcia


Zajęcia dendrologiczne

          Klasa I b w ramach obchodów "Rok 2010 - Rokiem Bioróżorodności" uczestniczyła w warsztatach dendrologicznych. W oparciu o cechy gatunku uczniowie uczyli się rozpoznawać gatunki drzew w przyszkolnym lesie. Obserwowali organy rozrodcze drzew w okresie kwitnienia, szukali i określali tropy i ślady zwierząt zamieszkujących las.
Autor: Magdalena Anczykowska

Zdjęcia


XIII Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - Narzym 2010

          W dniu 7 maja 2010 r. w Narzymiu uczniowie z Zespołu Szkół w Rybnie udział wzięli w kolejnej edycji Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Do zawodów przystąpiło 15 drużyn z całego powiatu dziadowskiego w dwóch kategoriach : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
          Uczestnicy musieli wykazać się wysokim poziomem wiedzy w czasie rozwiązywania testów, a następnie podczas udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w terenie, np. poparzonym, omdlałym, poranionym, z urazem kręgosłupa, głowy, ataku padaczki i innych.
          Drużyna Gimnazjum w składzie - Zuzia Kasprowicz -kapitan, Ewelina Zawadzka, Damian Cegiełka, Agnieszka Rolka, Mateusz Łożyński zdobyli I miejsce i okazali się najlepsi w powiecie w swojej kategorii po raz drugi.
          Drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie zdobyła zaszczytne III miejsce. W skład drużyny weszli :Ola Janicka- kapitan, Kamila Świniarska, Tomek Jędrzejak Sebastian Ankiewicz oraz Żaneta Krzemińska. Obie drużyny przygotowywały się pod kierunkiem Danuty Ogrodowczyk i Aliny Zawadzkiej.
Gratulujemy sukcesu i cieszymy się, że nasza młodzież ratuje coraz lepiej.
Autor: Danuta Ogrodowczyk

Zdjęcia


Egzaminy maturalne

          Do egzaminu maturalnego w naszej szkole w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiło 24 uczniów. 4 maja miał miejsce egzamin z języka polskiego, 5 i 6 kolejno z matematyki i języka obcego. W tym roku maturzyści po raz pierwszy przystąpili do obowiązkowego pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki, przyniósł on wiele emocji. W następnych dniach maturzyści pisali egzaminy z biologii, geografii i chemii. 17. 05.2010r. odbył się ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego a 20 i 21. 05.2010r. 18 uczniów przystąpiło do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W dniach 18 - 19.05.2010r. odbyła się ustna część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie przygotowali prezentacje z zakresu literatury i innych sztuk np. malarstwa, muzyki, filmu. Mieli okazję zaprezentować zagadnienia zgodne z ich zainteresowaniami. Wszyscy uczniowie otrzymali pozytywne wyniki z ustnych części egzaminu maturalnego.
Autor: Magdalena Morawska

Zdjęcia


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

          Dnia 04.05.2010r. odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie gimnazjum przedstawili krótki zarys historyczny związany z wydarzeniami uchwalenia konstytucji. W dalszej części artystycznej recytowano wiersze o tematyce patriotycznej, a całość uświetnił występ chłopców z klasy IIIa którzy zaśpiewali okolicznościowe pieśni.
Autor: Krystyna Gontarz

Zdjęcia


Zakończenie roku szkolnego kl. III LO

          Dnia 30 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół w Rybnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy III LO. Uroczystość zaszczycili obecnością: Wójt Gminy Rybno Pan Edmund Ligman, Prezes Zarządu Powiatowego PCK Pan Bogdan Ulatowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Hanna Malinowska. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru LO nowemu pocztowi z klasy II. Odśpiewano hymn narodowy a następnie głos oddano absolwentom, którzy przedstawili pożegnalny program artystyczny. Głos zabrał Wójt Gminy Rybno Pan Edmund Ligman a Prezes ZP PCK Pan Bogdan Ulatowski wręczył podziękowania uczniom, którzy oddali krew w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie". Klasę trzecią pożegnała tradycyjnie klasa II, która zaprezentowała swój program artystyczny. Po części artystycznej nastąpiło przemówienie Pani Dyrektor Magdaleny Anczykowskiej, rozdanie nagród i świadectw. Nagrody otrzymali:
          Uczennica Agnieszka Jendrycka - średnia 5,12
          Uczeń Waldemar Wandzlewicz - średnia 5,06
Świadectwo z wyróżnieniem:
          Uczennica Sylwia Golder - średnia 4,75
Nagrodę za 100% frekwencję:
          Uczennica Marlena Borkowska.
Powodzenia na maturze oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym życzył absolwentom wychowawca klasy Pan Zenon Maciejewski.
Autor: Zenon Maciejewski

Zdjęcia


Egzamin gimnazjalny

          W dniach od 27.04. do 29.04.2010r. przebiegały egzaminy gimnazjalne. Tradycyjnie rozpoczęły się od części humanistycznej, a kolejne dni przeznaczone są dla części matematyczno-przyrodniczej i języka obcego. W naszej szkole do egzaminów przystąpiło 104 uczniów. Wyniki poznamy na początku czerwca.
Autor: Magdalena Morawska

Zdjęcia


Obchody Dnia Ziemi

          22 kwietnia 2010 w Zespole Szkół w Rybnie po raz kolejny odbyły się obchody Dnia Ziemi.
          Uroczystość poprzedzona została zbiórką surowców wtórnych oraz zużytych baterii. W dniu obchodów odbył się finał "Quizu ekologicznego", w którym reprezentacja klasy I LO w składzie: Robert Gontarz i Tomasz Jędrzejak zajęła I miejsce. Ponadto zaprezentowane zostały stroje wykonane z materiałów ekologicznych, plakaty i hasła o tematyce ekologicznej oraz znaczek promujący ekologię. We wszystkich konkursach wyłonione zostały zwycięskie klasy. Dwie klasy z największą ilością punktów otrzymały bilet na wycieczkę do Muzeum Przyrody w Olsztynie, która odbędzie się w maju.
          Po zakończeniu obchodów wszyscy uczniowie udali się sprzątać Rybno i okolice w ramach akcji "Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur".
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


Wycieczka regionalna

          Dnia 21 kwietnia 2010r. odbyła się wycieczka regionalna, w której uczestniczyły klasy: I a, I c, I d Gimnazjum w Rybnie. Celem wyjazdu było poznanie historii najnowszej, w szczególności miejsc pamięci i martyrologii Polaków II wojny światowej. Uczniowie zwiedzali byłe Koszary Wojskowe w Działdowie, gdzie w okresie okupacji znajdował się obóz Koncentracyjny. Pod Pomnikiem Poległych, przy ul. Grunwaldzkiej złożono symboliczną wiązankę. Pani Grażyna Meller oraz uczniowie klas licealnych - Aleksandra Janicka, Tomasz Jędrzejak, Żaneta Krzemińska przedstawili najistotniejsze wydarzenia z historii regionu z lat 1939 - 1945. Kolejnym punktem wycieczki były Komorniki, gdzie w czasie wojny zamordowano wielu Polaków. Pod pomnikiem upamiętniającym te wydarzenia złożono kwiaty. Wycieczkę zakończyła wizyta w Muzeum Etnograficznym i Muzeum Przyrody w Jeleniu oraz ognisko integracyjne.
Autor: Grażyna Meller

Zdjęcia


Finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

          17 kwietnia 2010 r. na terenie wszystkich województw w kraju odbyły się finały wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W województwie warmińsko-mazurskim finał ten został przeprowadzony na terenie Ośrodka Edukacyjnego w Kętrzynie, a koordynatorem konkursu była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Konkurs miał bardzo uroczysty przebieg, tym bardziej, że w tym roku jest to jubileuszowa, XXV OWE. Do etapu wojewódzkiego tej olimpiady, wśród 61 uczestników szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, zakwalifikował się uczeń klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Bp. Jana Chrapka w Rybnie - Robert Gontarz. Robert zwycięsko pokonał pierwszą część eliminacji - etap pisemny i zakwalifikował się do etapu ustnego finału. Po eliminacjach ustnych znalazł się ostatecznie na bardzo wysokim, III miejscu. Tym samym wraz z szóstką innych finalistów będzie reprezentował województwo warmińsko-mazurskie w etapie centralnym olimpiady, który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2010 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Opiekunem merytorycznym Roberta jest Magdalena Anczykowska. Gratulujemy.
Autor: Magdalena Anczykowska

Zdjęcia


Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

          Dnia 16.04.2010 w Działdowie w Zespole szkół nr 1 odbył się VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Konkurs składał się z 2 etapów - części pisemnej i ustnej. Na część pisemną składały się : sprawności rozumienia słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz gramatyka na poziomie matury rozszerzonej. Spośród 48 uczestników do etapu zakwalifikowało się 15 licealistów, w tym uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie - Agata Morawska, zajmując 6-ste miejsce.
          W drugiej części konkursu należało wypowiedzieć się na dany temat, a także odpowiednio zinterpretować powiedzenia sławnych myślicieli. Podczas trwania konkursu oceniano płynność wypowiedzi, wymowę i tematykę zagadnienia. Dziesięciu wyróżnionych uczestników otrzymało dyplomy i cenne nagrody w tym Agata Morawska.
Autor: Krystyna Gontarz


POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI

          13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbył się IV etap IX edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Drużyna naszego gimnazjum reprezentująca Welski Park Krajobrazowy zajęła I miejsce wśród 6 drużyn reprezentujących 6 parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego. Skład drużyny:
          Kinga Sławińska II a
          Marcin Pieper II a
          Bartosz Orzechowski III a
          Czesław Kulczyk III c
          Drużyną opiekuje się mgr Magdalena Anczykowska. Uczniowie będą reprezentować województwo warmińsko-mazurskie w finałowym etapie na szczeblu ogólnopolskim, który w tym roku odbędzie się w woj. podlaskim na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego - 18 maja.
Gratulujemy !!!
Autor: Magdalena Anczykowska

Zdjęcia


70 rocznica Zbrodni Katyńskiej w Zespole Szkół w Rybnie

          Obchody rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie i Liceum im. bp Jana Chrapka. Odśpiewano hymn państwowy, po zakończeniu którego p. dyrektor Magdalena Anczykowska w swiom wystąpieniu nawiązała do 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz tego co wydarzyło się pod Smoleńskiem 10 kwietnia bieżącego roku. Minutą ciszy uczzcono śmierć 96 przedstawicieli Narodu Polskiego z głową państwa prezydentem Lechem Kaczyńskim. Następnie uczniowie Zespołu Szkół przedstawili program poświęcony Zbrodni Katyńskiej pt. "Pamięć nie dała się zgładzić". Oprócz apelu przygotowano gazetkę i okolicznościową wystawkę.
Autor: Grażyna Meller i Jerzy Anczykowski

Zdjęcia


Rekolekcje Wielkopostne

          Jak co roku, szkolne rekolekcje wielkopostne, rozpoczęliśmy w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową. W przygotowanym bloku rekolekcyjnym, większą uwagę skupiliśmy na Męce Chrystusa. W pierwszym dniu rekolekcji, na początku spotkania uczniowie mogli sprawdzić swoją zdolność słuchania w przygotowanym teście muzycznym o tematyce religijnej. Następnie uczennice z klasy III gimnazjum przedstawiły pozostałym, zgromadzonym na hali uczniom "Misterium Jezusa Chrystusa". Przez następne dwa dni, uczniowie oglądali film Mela Gibsona pt. "Pasja". Obraz ten poruszył wszystkich i uzmysłowił nam jak wielka była ofiara Chrystusa, poniesiona dla naszego zbawienia.
Autor: Anna Labicka

Zdjęcia


Pierwsz Dzień Wiosny

          Jednym z ulubionych dni każdego ucznia jest Pierwszy Dzień wiosny. Szkoła wówczas traci trochę ze swojej powagi, gdyż w jej progi wkraczają zabawy, a wygląd uczniów im oryginalniejszy, tym lepszy. U nas również był on obchodzony na wesoło. Koło Teatralne przypomniało dawne obrzędy ludowe związane z uroczystościami obchodzonymi na naszych ziemiach: topienie Marzanny, kiszenie kapusty, zrękowiny i pieczenie chleba. Nie zabrakło też wyboru najpiękniejszej Wiosenki . Z humorem i "na kolorowo" powitaliśmy Wiosnę.
Autor: Beata Ligman

Zdjęcia


Wyjazd na lodowisko

          4 marca 2010 klasy II b i III b wzięły udział w wyjeździe na lodowisko do Działdowa. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy jeździli na łyżwach, inni mieli już doświadczenie w tej dziedzinie, ale dla wszystkich była to wspaniała zabawa. Pogoda dopisała, humory również i 90 minut spędzone na lodowisku na pewno będzie miłym wspomnieniem.
Liczba uczestników: 36
Opiekunowie: Ewa Golder, Joanna Maciejewska, Karol Rykaczewski
Autor: Joanna Maciejewska

Zdjęcia


Wyjazd na mecz piłki siatkowej do Olsztyna

          Dnia 27.02.10r. została zorganizowana, jak stwierdził jeden z uczniów "wreszcie poważna wycieczka" do Olsztyna na mecz piłki siatkowej pomiędzy drużynami AZS Olsztyn - Skra Bełchatów. Wyjazd ten zainicjowany był przez jedną z uczennic, której idolem jest Mariusz Wlazły. Chciała ona wykorzystać okazję, aby pooglądać w akcji swojego ulubieńca i tak oto pojawiła się idea zorganizowania tejże wycieczki, w której udział wzięło 33 uczniów naszej szkoły. Po dotarciu na miejsce udaliśmy się do hali Urania, gdzie odbywał się mecz. Na twarzach uczestników pojawił się uśmiech oraz przejęcie na widok znanych sportowców. Uczestnicy wykazywali zadowolenie po udanych akcjach siatkarskich oraz nagradzali je gromkimi brawami. Mecz zakończył się rezultatem 3:1 dla drużyny z Bełchatowa. Po meczu pojechaliśmy do MC Donalda, aby uzupełnić stracone kalorie po żywiołowym dopingu. Wyjazd można zaliczyć do jak najbardziej udanych. Już w czasie powrotnej drogi uczestnicy wycieczki pytali o wyjazd na następną kolejkę Plus Ligi. Specjalne podziękowania dla opiekunów: p.Anczykowskiego, p.Gruźlewskiego oraz p.Maciejewskiego.
Autor: Karol Rykaczewski


"Młoda krew ratuje życie" - pobór krwi w Zespole Szkół w Rybnie

          Akcja poboru krwi w naszej szkole odbywa się od dwóch lat. W akcji udział biorą pełnoletni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, nauczyciele oraz rodzice uczniów, sołtys i pracownicy Urzędu Gminy w Rybnie. Szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez PCK pod hasłem "Młoda krew ratuje życie", w której średni wynik oddwalności krwi jest bardzo wysoki dla naszego Liceum.
          W dniu 24.02.2010r. do akcji zgłosiło się ponad 30 chętnych. Krew oddało 26 krwiodawców co daje łącznie 11.700 ml krwi pełnej. Taki pobór odbył się już po raz czwarty. W każdej akcji zgłasza się coraz więcej uczniów i osób spoza szkoły, z czego bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni. Wielu z nich to już wielokrotni dawcy, którzy przyłączając się do akcji dają wspaniały przykład nowym członkom HDK, mają oni świadomość, że warto pomagać innym.
          Podczas poboru krwi młodzież wspierała dyrektor szkoły - Magdalena Anczykowska oraz opiekun SK PCK Danuta Ogrodowczyk. "Dać krew, to dać cząstkę siebie drugiemu człowiekowi. Wskazywanie młodzieży pozytywnych zachowań w życiu to kształtowanie ich osobowości w sposób właściwy."- powiedziała p.dyrektor Magdalena Anczykowska.
          Młodzież z liceum w Rybnie przygotowuje się do kolejnych akcji organizowanych przez działdowskie PCK i Punkt Krwiodawstwa poprzez spotkania i pogadanki z wybitnym polskim dawcą krwi Wiesławem Spychalskim, który z wielkim zaangażowaniem organizuje akcje poboru krwi.
          Ofiarni krwiodawcy z Rybna zasłużyli na podziękowanie.
Autor: Danuta Ogrodowczyk

Zdjęcia


STUDNIÓWKA 2010

          Jak co roku 100 dni przed maturą odbywa się najważniejszy bal w życiu każdego maturzysty- STUDNIÓWKA. Wszyscy czekali na ten dzień, z niecierpliwością odliczano dni, godziny, minuty, sekundy. Czas mijał nieubłaganie. Przygotowania do imprezy, próby, zakupy, stres i do tego jeszcze nauka... Wszystko to sprawiało, że mieliśmy wątpliwości, czy wszystko "pójdzie" po naszej myśli.
          Nadszedł ten dzień - 23.01.2010r., kiedy to wszyscy zebraliśmy się w Restauracji "Świtezianka". Ostatnie poprawki, kilka zdjęć i pora zaczynać. Wybiła godzina 19:00... Wszyscy goście zajęli swoje miejsca, oczekując rozpoczęcia balu. Dopadł nas "dreszczyk emocji"- "czas zaczynać"- mówiliśmy. No i się zaczęło... Przedstawiciele maturzystów przywitali wszystkich zebranych: Wójta Gminy Rybno, Dyrekcję Szkoły, Nauczycieli, Rodziców, jak i również osoby towarzyszące. Podziękowano belfrom za trud, jaki wkładają do przygotowania nas do matury, i w związku z tym wręczyliśmy im w podzięce symboliczne róże. Następnie głos przekazano Wójtowi Gminy Rybno oraz Pani Dyrektor.
          "Poloneza czas zacząć"- słowa te wypowiedziane przez prowadzących sprawiły, że czuliśmy się stremowani. Nie wiedzieliśmy, czy taniec tradycyjnego poloneza uda nam się wykonać bezbłędnie. A jednak...udało się.
          Kolejną atrakcją balu było przedstawienie w wykonaniu naszych kolegów i koleżanek. Śmiechu nie zabrakło, wszystkim bardzo podobał się nasz wystep. Ale to jeszcze nie koniec wrażeń... Nadszedł czas na pierwszy taniec. Maturzyści prosili do tańca Nauczycieli. Wszyscy bawili się przy muzyce zespołu "Master Music". Po tańcu wychowawca złożył nam piękne życzenia i wręczył porcelanowe słoniki. "Teraz już parkiet jest nasz"- mówiliśmy. Bawiliśmy się do upadłego, chwilami to aż tchu nam brakło. Między czasie były również inne występy. Przedstawiliśmy skecz kabaretowy, oj to było coś... Wszyscy kładli się ze śmiechu. No ale cóż, tak miało być, bo w końcu śmiech to zdrowie.
          Koło północy odwiedziła nas gwiazda polskiej muzyki- Stachursky, którego improwizował nasz kolega z klasy. Przedstawiliśmy również kilka tanecznych propozycji. Grupka uczniów w ciekawy sposób ukazała nam zasady dla tancerzy oraz formy taneczne, które przewijały się przez wszystkie nasze imprezy 18-stkowe. Były to m.in.: dżeksonowy MOONWALK, JUMPSTYLE, taniec SHUFFLE, breakdance w stylu wiejskim, tecktonic, rowerek, a także pociąg. Każdy taniec miał przypisaną zabawną historię z życia naszej klasy. Na parkiecie swoje taneczne umiejętności ukazał nam również wójt Gminy Rybno, którego to postanowiliśmy nauczyć jednego z naszych form tanecznych - ROWERKA.
          Wszyscy bawilismy się do białego rana... Studniówkę jak najbardziej można zaliczyć do udanych. Nie zabrakło ani łez, ani śmiechu. Było jak z bajki, tak jak zaplanowaliśmy... Ale teraz zostało nam tylko najważniejsze...ZDAĆ MATURĘ !
Autor: Klasa III LO im. Ks. Bp. Jana Chrapka w Rybnie

Zdjęcia


LODOWISKO 2010

          Dnia 21.01.2010r. został zorganizowany wyjazd na lodowisko dla dziewcząt uczęszczających na zajęcia SKS do p. A.Gniazdowskiej oraz p. K. Rykaczewskiego. Z uśmiechem na ustach oraz iście sportowym zapałem wyruszyliśmy na lodowisko do Działdowa. Zabawa na lodowisku trwała 1.5 godziny co przy -6C jest nie lada wyzwaniem. Wyjazd możemy zaliczyć do jak najbardziej udanych oraz zachęcić uczniów do nauki jazdy na łyżwach, co jest sporą frajdą. W pamięci zostały wspomnienia, a na kończynach początkujących łyżwiarzy pojawiły się siniaki, ale i to nie przeszkodziło w pytaniach o następną wizytę na lodowisku.
          W niedalekiej przyszłości, planujemy zorganizować wyjazd dla chłopców aktywnie uczęszczających w zajęciach SKS.
          Specjalne podziękowania dla p. Aliny Zawadzkiej za pomoc przy organizacji wyjazdu.
Autor: Karol Rykaczewski

Zdjęcia


POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI

          12 stycznia 2010 r. w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu odbył się III etap (parkowy) IX edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Gminę Rybno reprezentowała drużyna Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w składzie:
          Kinga Sławińska
          Marcin Pieper
          Bartosz Orzechowski
          Czesław Kulczyk
Drużyną opiekuje się mgr Magdalena Anczykowska. Uczniowie naszego gimnazjum zajęli I miejsce wygrywając z Gimnazjum w Mrocznie i Dłutowie i będą reprezentowali Welski Park Krajobrazowy w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 2 marca 2010 r. w Olsztynie
Gratulujemy !!!
Autor: Magdalena Anczykowska

Zdjęcia


OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

11 stycznia odbył się etap podstawowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. W naszej szkole uczestniczyło w nim troje uczniów:
          Aleksandra Janicka
          Robert Gontarz
          Tomasz Jędrzejak - wszyscy z klasy I LO
Wymagany poziom punktowy konieczny do zakwalifikowania do II etapu osiągnął Robert Gontarz.
Gratulujemy !!!
Autor: Magdalena Anczykowska


KONKURS WIEDZY O POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

          Dnia 10 grudnia 2009r. o godz. 11.00 odbył się IX Konkurs Wiedzy o Powiecie Działdowskim. Zespół Szkół w Rybnie wystawił dwie drużyny. Liceum Ogólnokształcące reprezentowali:
        Żaneta Krzemińska
        Aleksandra Janicka
        Tomasz Jędrzejak
i Gimnazjum w składzie:
        Zakrzewska Karolina
        Kasprowicz Zuzanna
        Świniarska Martyna
Nasze drużny zdobyły tę samą ilość punktów zajmując II miejsce. Indywidualnie Karolina Zakrzewska zajęła III miejsce. W nagrody otrzymaliśmy dwa aparaty fotograficzne. Uczniów przygotowali nauczyciele historii w LO mgr Grażyna Meller i gimnazjum mgr Jerzy Anczykowski.
Gratulujemy!!!!
Autor: Grażyna Meller i Jerzy Anczykowski


STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH

          W tym roku szkolnym sześcioro naszych uczniów (troje -gimnazjum, troje -liceum) otrzymało stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych, funkcjonujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Stypendia były sponsorowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i Samorządu woj. warmińsko-mazurskiego. Wszystkie wnioski złożone przez szkołę zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. "Program wyrównania szans na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur" ma na celu wspieranie młodzieży uzdolnionej w szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Stypendia są przyznawane na 12 miesięcy. Każdy stypendysta pod kierunkiem opiekuna opracowuje "Indywidualny Program Edukacyjny" związany z rozwojem zdolności i umiejętności w zakresie przedmiotów przewidzianych regulaminem.
W gimnazjum stypendia otrzymali:
          Paulina Wojciechowska- III b
          Aneta Psiuk- III c
          Zuzanna Kasprowicz- III d
W liceum:
          Robert Gontarz- I LO
          Aleksandra Janicka- I LO
          Tomasz Jędrzejak- I LO
Gratulujemy!!!!
Autor: Magdalena Anczykowska


WIGILIA

          Uroczysty apel wigilijny rozpoczął się w tym roku po czterech godzinach lekcyjnych. Apel wprowadził wszystkich w radosny czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po zakończeniu apelu uczniowie razem ze swoimi wychowawcami udali się do klas, gdzie wspólnie obchodzili wigilię klasową.

Zdjęcia


CYBERPRZEMOC

          To spektakl teatralny, który obejrzała młodzież Zespołu Szkół w Rybnie dnia 11.12.2009r. Podejmuje on tematykę przemocy psychicznej wśród młodzieży. Porusza temat godności człowieka oraz wzajemnego szacunku. Spektakl to lekcja profilaktyki, którą warto było zobaczyć.
Autor: Wiesława Chylińska

Zdjęcia


TO CAŁA PRAWDA O AIDS

          W dniu 1 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół w Rybnie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS odbył się apel pod hasłem: "To cała prawda o AIDS". Podczas apelu podsumowaliśmy projekt edukacyjny , który obejmował :
          * cykl spotkań z uczniami gimnazjum i liceum ( w czasie godz. wych. oraz zajęć WDŻ )
          * konkursy :- wiedzy "Poznaj wroga- AIDS"( poziom gimnazjum i liceum)
                              -plastyczny - "AIDS nie wybiera, Ty możesz"
          * inscenizacja - "To cała prawda o AIDS".( SK PCK)
          "Być młodym w dobie AIDS" to przede wszystkim doinformowanie, czyli posiadanie rzetelnej wiedzy, myślenie, nie narażanie siebie i innych na zakażenie HIV i przewidywanie skutków swoich decyzji. Należy pamiętać o tym, że ci uczniowie już w niedługim czasie będą podejmować pierwszą przymiarkę do samodzielnego życia, będą próbowali dopasować swoje postępowanie do stylu życia rówieśników, być nowoczesnym, przeżyć przygodę. Dostarczenie wiedzy o HIV i AIDS pozwoli tym młodym ludziom żyć bez strachu przed jednym z najgorszych wrogów naszych czasów. Dlatego powinni dowiedzieć się wszystkiego o tej chorobie, aby umieli dokonać wyborów podejmując odpowiednie decyzje, aby nie pozbawić się radości życia, a jednocześnie czuć się bezpiecznie. Celem projektu było:
          - dostarczenie podstawowych informacji na temat wirusa HIV i AIDS,
          - ukazanie zasięgu istoty problemu,
          - kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych bądź zakażonych,
          - kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz ponoszenie konsekwencji swojego postępowania.
          Nad realizacją projektu czuwały nauczycielki : Danuta Ogrodowczyk i Alina Zawadzka. Nagrody dla zwycięzców w konkursach ufundowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Rybnie.
Autor: Danuta Ogrodowczyk

Zdjęcia


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

          Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - P. Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska zaprosiła Stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektorów Szkół na uroczyste wręczenie dyplomów w roku szkolnym 2009/2010 województwa warmińsko-mazurskiego. Stypendyści powiatu działdowskiego, nidzickiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyna spotkali się 02.12.2009r. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Szczytnie. Nasze liceum reprezentowała uczennica II kl. - Agata Morawska. Dyplomy wręczał Wojewoda Warmińsko-Mazurski wraz z Panią Kurator.
Autor: Magdalena Morawska

Zdjęcia


KONKURS PLASTYCZNY

          Dnia 03.12.2009r. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w podsumowaniu konkursu plastycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Temat konkursu plastycznego: "Bycie razem gwarancją równych szans". Osobą wyróżnioną była uczennica III klasy Martyna Świniarska. Osoby które otrzymały dyplomy za udział w konkursie to:
         - Kinga Kozłowska
         - Konga Wiśniewska
         - Ewelina Konarzewska
         - Martyna Anzel
          Spotkanie odbyło się z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dyplomy zostały wręczone przez Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie Krystynę Piskorz - Ogórek. Pani dyrektor podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło równości osób niepełnosprawnych, pielęgniarkom, nauczycielom, pedagogom. Dyplom otrzymała również Pani Anna Witkowska - nauczyciel plastyki oraz Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rybnie.
Autor: Urszula Zawadzka

Zdjęcia


KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ

          Dnia 30 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie odbył się konkurs piosenki niemieckiej. Po raz pierwszy do udziału w konkursie zaproszono uczniów z innych szkół. W konkursie wykonano ok. 20 piosenek w języku niemieckim. Zaprezentowano występy solowe oraz grupowe. Wykonawcy wykazali się ogromną pomysłowością, urozmaicając swoje utwory pokazami sportowymi, żonglerką, a także kabaretowymi scenami. Publiczność świetnie się bawiła, nagradzając wszystkich wykonawców gromkimi brawami.
          Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Paulina Świniarska z kl. Ia, Klaudia Reszka z kl. IIa oraz Aneta Tanasiewicz z kl. IIb. W kategorii gimnazjum nasza reprezentantka - Aneta Tanasiewicz zdobyła II miejsce. Aneta zaśpiewała piosenkę zespołu Tokio Hotel "Durch den Monsun".
Autor: Ewa Golder

Zdjęcia


APEL Z OKAZJI 91 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZEZ POLSKĘ

          Dnia 10 listopada w Zespole Szkół w Rybnie odbył się apel z okazji 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę . Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów szkoły, a następnie rozbrzmiał hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego. Uczniowie klasy I c ( pod kierunkiem p. Aleksandry Gniazdowskiej i p. Barbary Kamińskiej ) przygotowali montaż słowno - muzyczny, ilustrujący walkę Polaków o niepodległość ojczyzny. Ukazana została trudna sytuacja żołnierzy polskich , zwłaszcza podczas I wojny światowej. Przygotowany program budził uczucia patriotyczne, a przede wszystkim poczucie dumy narodowej; uświadamiał, co znaczy być Polakiem. Podczas uroczystości panowała atmosfera skupienia i powagi. Część słowną okrasiły znane pieśni patriotyczne i legionowe.
          Natomiast w środę 11 listopada w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie ks. Kanonik Mirosław Owczarek odprawił Mszę Świętą w intencji naszej ojczyzny, którą rozpoczęto częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież kl. I c. Mszę uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Następnie ulicami Rybna odbył się XII jubileuszowy Bieg Niepodległości, który cieszy coraz większą popularnością zarówno wśród społeczeństwa lokalnego, jak i wśród gości spoza Gminy Rybno.
Autor: Aleksandra Gniazdowska

Zdjęcia


PIERWSZA ROCZNICA NADANIA IMION

          23 października to szczególna data w naszej społeczności szkolnej. Tego dnia po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Szkoły, upamiętniające nadanie imion liceum i gimnazjum. Rok temu Gimnazjum w Rybnie przyjęło imię Marii Skłodowskiej-Curie, a Liceum Ogólnokształcące imię bp. Jana Chrapka. Aby odpowiednio przygotować się do święta, uczniowie brali udział w konkursie plastycznym na podobiznę patrona.
          Uroczyste obchody Święta Szkoły poprzedziły intensywne przygotowania specjalnie na tę okazję powołanego zespołu nauczycieli i uczniów. Efekty ich pracy można było dostrzec w dniu rocznicy. W październikowy poranek cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zebrali się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie na uroczystej mszy świętej. Po mszy wszyscy w pochodzie udali się do szkoły. Zarówno mszę, jak i przemarsz ulicami Rybna uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rybna. Po dotarciu na miejsce Pani dyrektor Magdalena Anczykowska, Pan Edmund Ligman - Wójt Gminy Rybno, Pani Hanna Malinowska - przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Zygmunt Krosnowski - prezes firmy KIM oraz ksiądz Zdzisław Szauer dokonali symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez rodziców uczniów naszej szkoły. Tablica została także poświęcona. Już na hali, pani dyrektor przywitała zebranych gości oraz podziękowała im za przybycie. Potem nastąpiło ślubowanie uczniów klas I. Przedstawiciele gimnazjum i liceum, ślubując na sztandar, obiecali godnie reprezentować szkołę oraz być dobrymi i odpowiedzialnymi uczniami.
          Po części oficjalnej odbył się program artystyczny. Uczniowie z Koła Teatralnego zabrali zebranych na wycieczkę po Paryżu - śladami Marii Skłodowskiej-Curie. W podróży w czasie i przestrzeni patronce towarzyszył również bp Chrapek. Gimnazjaliści i licealiści zaprezentowali również program na wesoło - szkolną familiadę, w której rywalizowali przedstawiciele klas.
          Po programie artystycznym głos zabrali zaproszeni goście. Pan Krosnowski, po raz kolejny, przybył do Zespołu Szkół w Rybnie z niespodzianką. Już od roku uczniowie szkoły korzystają z ufundowanego przez firmę KIM stypendium dla najlepszych uczniów. Tym razem prezes firmy ofiarował trzy puchary: dla klasy osiągającej najwyższe wyniki w nauce oraz dwa indywidualne dla najzdolniejszych uczniów. Dla nich nagrodą będzie także atrakcyjna wycieczka. Zmotywowani w ten sposób uczniowie na pewno bardziej przyłożą się do nauki. Uroczystość z całą pewnością pozostanie w pamięci naszych uczniów na długo, a co ważniejsze, słowa i postawy patronów staną się wzorem dla wychowanków Zespołu Szkół w Rybnie.
Autor: Joanna Gawlik

Zdjęcia


Z dumą oddawali krew - chcą pomagać innym

          W Liceum Ogólnokształcącym im. bp. Jana Chrapka w Rybnie dniu 21.10.2009r. odbył się kolejny pobór krwi, pod hasłem "Młoda krew ratuje życie".
          Tym razem pobrano 8.550 ml krwi pełnej. W akcji udział wzięło kilkoro uczniów III klasy LO i kilkanaście dorosłych. Byli to pracownicy Urzędu Gminy w Rybnie, sołtys, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. Wielu z nich to już wielokrotni dawcy, którzy przyłączając się do akcji dają wspaniały przykład nowym członkom HDK, mają oni świadomość, że warto pomagać innym.
          Podczas poboru krwi młodzież wspierały Panie dyrektorki szkoły - Magdalena Anczykowska i Malgorzata Chylińska oraz opiekun SK PCK Danuta Ogrodowczyk.
          "Dać krew, to dać cząstkę siebie drugiemu człowiekowi. Cieszymy się z faktu, że to właśnie w naszej szkole taka akcja jest organizowana i to już trzeci raz. Wskazywanie młodzieży pozytywnych zachowań w życiu to kształtowanie ich osobowości w sposób właściwy."- powiedziała p.dyrektor Magdalena Anczykowska.
          Młodzież z liceum w Rybnie przygotowuje się do kolejnych akcji organizowanych przez działdowskie PCK i Punkt Krwiodawstwa poprzez spotkania i pogadanki z wybitnym polskim dawcą krwi Wiesławem Spychalskim, który z wielkim zaangażowaniem organizuje akcje poboru krwi.
          Ofiarni krwiodawcy z Rybna zasłużyli na podziękowanie.
Autor: Danuta Ogrodowczyk

Zdjęcia


POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

          W dniu 16 października odbył się w Lidzbarku Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w którym udział brali uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół w Rybnie reprezentowały cztery uczennice, wśród nich pierwsze miejsce zajęła Klaudia Reszka z klasy II a a drugie miejsce przypadło Anecie Tanasiewicz z klasy II b. Pozostałe uczennice: Weronika Psiuk z klasy III b i Paulina Świniarska z klasy I a otrzymały wyróżnienia.
Autor: Krystyna Gontarz


DZIEŃ PAPIESKI

          W dniu 16 października 2009r. kolejny, dziewiąty już raz, w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego. Tegorocznym obchodom Dnia Papieskiego przyświecało hasło "JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI". W przygotowanie apelu zaangażowali się uczniowie z klas III A, III B oraz I LO. Uczniowie przypomnieli nam o bogatym w wielkie dokonania życiorysie Jana Pawła II poprzez poezję i piosenki poświęcone jego osobie. Dobór utworów potwierdził, jak wielką postacią był nasz Rodak. Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą młodzieży oraz wszystkich pracowników szkoły o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
Autor: Aleksandra Gniazdowska

Zdjęcia


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

          Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej zostały rozpoczęte uroczystym apelem, podczas którego Pani dyrektor Magdalena Anczykowska , podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków. Tradycyjnie wyróżniła grupę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, przydzielając im Nagrodę Dyrektora Szkoły. Otrzymali ją :
         - Golder Ewa
         - Maciejewska Joanna
         - Morawska Magdalena
         - Jabłońska Małgorzata
         - Chylińska Wiesława
         - Gniazdowska Aleksandra
         - Gawlik Joanna
         - Szczepański Mirosław
         - Maciejewski Zenon
         - Ogrodowczyk Danuta oraz
         - Kraśnicka Iwona
         - Witkowska Anna
         - Licznerski Mieczysław
          Pani dyrektor pogratulowała paniom M. Chylińskiej i B. Ligman Nagrody Wójta, sama zaś, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, została wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie również mieli okazje podziękować wychowawcom i nauczycielom za ich pracę przygotowując krótką część artystyczną.
          Po południu zaś w restauracji " Świtezianka" miało miejsce integracyjne spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty Gminy Rybno. W tym roku gospodarzami byli pracownicy Zespół Szkół w Rybnie.
Autor: Magdalena Morawska

Zdjęcia


WYPRAWKA DLA ŻAKA

          Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół w Rybnie w dniach 10, 11,12.09.2009r. zorganizowało zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Zbiórkę darów przeprowadzono w markecie "RYBKA" oraz na terenie Zespołu Szkół. Dzięki zaangażowaniu członków PCK i hojności klientów oraz gościnności dyrekcji sklepu udało się zebrać zeszyty, bloki, farby, plastelinę, długopisy i inne artykuły szkolne na łączną kwotę 315 złotych.
          Zebrane przybory szkolne zostaną podzielone i przekazane uczniom potrzebującym ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Rybnie.
          Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i zachęcamy do dalszego angażowania się w akcje i wspieranie naszych działań na rzecz potrzebujących dzieci.
                                        Z poważaniem SK PCK, ZS w Rybnie

Autor: Danuta Ogrodowczyk

Zdjęcia


DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

          W dniu 28.09.2009r. w Zespole Szkół w Rybnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Języków Obcych. Uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych w tym dniu brali udział w licznych konkursach językowych przeplatanych konkurencjami sportowymi. Apel rozpoczął się częścią artystyczną, w której młodzież zaprezentowała krótki skecz i zaśpiewała piosenki zarówno w języku niemieckim jak i angielskim.
          Pierwsze miejsce w szkole zajęła klasa III D, drugie miejsce przypadło klasie III LO, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa III B. Ponadto odbył się konkurs na najładniejszy plakat, w którym klasa I B zajęła pierwsze miejsce, a klasa I C miejsce drugie. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali słodycze. Motto "Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata" towarzyszyło każdemu uczniowi tego dnia. Sponsorzy nagród: Wydawnictwo Express Publishing, Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki w Rybnie.
Autor: Krystyna Gontarz

Zdjęcia


WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

          Dnia 21 września 2009 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Zgłosiły się dwie kandydatki: Aleksandra Janicka z kl. I LO i Weronika Psiuk z kl. III B. Przed wyborami kandydatki przedstawiły społeczności szkolnej swój program wyborczy. W wyborach wzięło udział 314 uczniów naszej szkoły. Oddano 305 głosów ważnych i 9 nieważnych. Kandydatki uzyskały następujące ilości głosów:
          Aleksandra Janicka - 193 głosy
          Weronika Psiuk - 112 głosów
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Aleksandra Janicka.
          Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Aneta Zabłotna, Marlena Bielska, Milena Węgier i Dawid Boguski. W najbliższych dniach przewodnicząca przedstawi swoich współpracowników - skład Samorządu Szkolnego.
Autor: Ewa Golder

Zdjęcia


SPRZĄTANIE ŚWIATA

          18.09.09 r. uczniowie Zespołu Szkół w Rybnie włączyli sie do akcji "Sprzatanie Świata". Pogoda dopisała, wiec można było połączyć przyjemne z pożytecznym. Akcja "Sprzątanie Świata" jest zapewne dobrą promocją ekologii, ale też daje możliwość relaksu na świeżym powietrzu.
Autor: Magdalena Morawska

Zdjęcia


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

          Pierwszy dzień września przywitał nas słońcem, dlatego łatwiej nam było rozstać się z wakacjami. Rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą Świetą, potem pomaszerowaliśmy do szkoły. Na boisku, gdyż tam przebiegała uroczystość, zostaliśmy serdecznie powitani przez Panią Dyrektor, uczniowie spotkali się z wychowawcami i nauczycielami. Przed nami dziesięć miesięcy wytężonej pracy. A potem ? Znów wakacje!!!
Autor: Beata Ligman

Zdjęcia


- 3 -
Powrót
Aktualizacja: 2010-01-19